komplexné vedenie účtovníctva

poskytovaných činností:

Vedenie podvojného účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Vedenie účtovníctva občianskych združení

Spracovanie miezd

Spracovanie ročnej uzávierky

Daňové priznania k DPH

Daňové priznania k dani z príjmov

Konzultácie, poradenstvo

Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel