komplexné vedenie účtovníctva

Dohodnite si s nami osobné stretnutie a my Vám pripravíme ponuku na základe Vašich individuálnych požiadaviek. Cena za spracovanie Vášho účtovníctva sa odvíja od množstva dokladov, počtu zamestnancov, spôsobu spracovania ( interne, externe ) a ďalších požadovaných služieb.

V prípade Vášho záujmu o spracovanie účtovníctva a miezd nám prosím zašlite požiadavku na fabe@fabe.sk, uveďte informácie o množstve dokladov, ktoré mesačne evidujete (prijaté odoslané faktúry, pokladničné doklady, výpisy z bankových účtov), počte zamestnancov a následne Vám zašleme cenovú ponuku.