Kvalitnú prácu, individuálny prístup k našim partnerom, diskrétnosť, dodržiavanie dohodnutých termínov. Pravidelná kontrola účtovných dokladov zabezpečuje presné spracovanie podkladov pre účely daňového priznania a znižuje celkové dodatočné a neplánované náklady, ktoré môžu vzniknúť pre prípadné chyby v účtovníctve.

V prípade, že si nie ste istí, či je Vaše účtovníctvo vedené v súlade so zákonom, vieme Vám zabezpečiť kontrolu už vedeného účtovníctva a následne Vám vypracujeme správu, v ktorej zanalyzujeme zistené nedostatky a zároveň Vám navrhneme spôsob ich odstránenia. Nezávislá kontrola Vášho účtovníctva, Vám poskytne istotu, že je vaše účtovníctvo vedené správne, prípadne sa utvrdíte v tom, že je Váš účtovník profesionál, ktorý odvádza svoju prácu zodpovedne a poriadne.

čas a peniaze.

Komplexnou službou našej firmy budete mať čas na Vaše už zabehnuté obchodné aktivity. Už žiadne zmeškané termíny pri odovzdávaní priznaní a hlásení. Služby vykonávame externe takže ušetríte aj mzdové náklady prípadného interného účtovníka. Usporené peniaze môžete využiť aj na rozširovanie Vášho podnikania.

FABE Consult s.r.o. sa zameriava na komplexné spracovanie účtovníctva a všetky činnosti, ktoré s nimi súvisia: vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a spracovanie miezd. Spracujeme pre Vás účtovníctvo buď priamo vo Vašej firme, alebo v našich priestoroch.

Programy, v ktorých spracúvame účtovníctvo:
MRP – Windows, MRP- Dos, Kros – (Omega, Alfa, Olymp), Pohoda, Softip (Profit, Packet)