komplexné vedenie účtovníctva

Kvalitne spracované mzdy zamestnancov sú veľmi dôležité. Nechajte vedenie mzdovej agendy na nás a budete mať istotu, že je všetko v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Cenovú ponuku prispôsobíme Vašim aktuálnym potrebám a kvalitnými službami si zaistíme Vašu priazeň na dlhé obdobie. V rámci tejto sústavy poskytujeme tieto služby:

Vedenie mzdových listov
Mzdové rekapitulácie
Prehľady dovoleniek a PN
Vypracovanie výkazov pre:
- zdravotnú poisťovňu
- sociálnu poisťovňu
- príslušný daňový úrad

Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov z poisťovní
Tlač výplatných pások
Bankové prevody miezd na účty zamestnancov
Ročné zúčtovania a daňové priznania
Vyhotovenie:
- potvrdení o príjmoch
- prevodných príkazov

Spracovanie štatistiky v súvislosti so spracovaním miezd