komplexné vedenie účtovníctva

FABE Consult s.r.o.
Nábrežná 91
940 01 Nové Zámky

Telefón: 0911 315 215
e-mail: fabe@fabe.sk

IČO: 46189173
DIČ: 2023275617

Číslo účtu: 2892733953 / 0200